Soul-mate Nutrition Dog - Privacy verklaring

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Meadowbranch Nutrition kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Meadowbranch Nutrition, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Meadowbranch Nutrition verstrekt.

Meadowbranch Nutrition kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Meadowbranch Nutrition gegevens nodig heeft:

Meadowbranch Nutrition verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Meadowbranch Nutrition uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Meadowbranch Nutrition bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Meadowbranch Nutrition verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Meadowbranch Nutrition worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Meadowbranch Nutrition gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@soulmate-nutrition-dog.nl. Meadowbranch Nutrition zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Meadowbranch Nutrition neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Meadowbranch Nutrition maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Meadowbranch Nutrition verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Meadowbranch Nutrition op via info@soulmate-nutrition-dog.nl.

Meadowbranch Nutrition is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 225, 3100 AE Schiedam (NL)
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24393980
Telefoon: +31 (0) 614 482 002
E-mailadres: info@soulmate-nutrition-dog.nl

Extra informatie over de produkten van Soul-Mate Nutrition:
  • Alle produkten zijn gegarandeerd doping vrij
  • Alle produkten zijn geproduceerd volgens de HACCP richtlijnen
  • Alle produkten worden samengesteld uit hoogwaardige ingrediënten van levensmiddelen kwaliteit
Heeft u vragen over onze supplementen, over uw hond of wilt u een voeradvies neem dan contact op via: info@soulmate-nutrition.nl